זכרון זאת

דברי תורה על התורה והנביאים
יעקב יצחק הלוי הורביץ - החוזה מלובלין


www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין