האוצר מסיפורי צדיקים

מהרב הקדוש ר' יחיאל מיכל חתן הבעש"ט ועוד סיפורים הרבה מסצידים וקדושים
מחברים שונים
ורשא תרצ"ז 1937

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות