בית ישראל

על רבי ישראל מראזין
ראובן זק מאוסטילה
פיעטריקוב תרע"ג * 1913

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ישראל מרוז'ין


תוכן הספר

שער והקדמות
ע' 7: אשל אברהם; ע' 10: מגודל מעלות קדשו; ע' 15: עניין שבתו במאסר; ע'16: שבח תהילתו על בניו; ע' 18: דברות קדשו בסיפורים; ע' 22: אמרות טהורות; ע' 26: על עניין קץ המשיח; ע' 28: שמיני עצרת; 38: שיר; 39: משמרת שלום
דברי תורה מר' אברהם יעקב מסדיגורה [א]
דברי תורה מר' אברהם יעקב מסדיגורה [ב]
ע' 143: חסדי דוד – שבחי ואמרות... מו"ה דוד משה . מטשארטקוב; ע' 154: חזון נחום – מו"ה מנחם נחום משטיפיטיעשט; ע' 157: דובר מישרים – אמרות מהר"צ ד"ב מלעווא; ע' 159 גדולת מרדכי – מרדכי שרגע מפוסטאן; ע' 161: תפארת בנים – ר' יצחק מבאש ואחיו ר' נחום דב בני הרה"צ הר"ש בן הבכור לאדמו"ר מרוזין

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: אישים