יודעי בינה

על חמשה חומשי תורה
אליעזר שפירא אב"ד לנצהוט, בן רבי צבי אלימלך מדינוב, מחבר "בני יששכר"
תרע"ה

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות