כתר שם טוב

סיפורים על הבע"ט מספרי רבי יעקב יוסף מפולנאה
אהרן מאפטא
סלאוויטה (?)

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אהרון מאפטא


תוכן הספר

חלק א


חלק ב


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חסידות  אישים