מיטב הגיון

כולל מיטב הגיוני היהדות
הרב שמשון רפאל הירש
ווילנא תרע"ג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך הירש, שמשון רפאל