דרך חסידים

65 נושאים בעבודת ה' מלוקטים מספרי יסוד בחסידות
יצחק צינגר
למברג תרל"ו 1876

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות