קול דודי דופק


הרב י"ד סולובייצ'יק
משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך דתי תשל"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יוסף דב סולובייצ'יק