מדרש שיר השירים


ע"פ כ"י ישן נושן הנמצא בעיר קאהיר באחת הגניזות שם
ירושלים תרצ"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך גניזה; הגניזה הקהירית