פסק הדין במשפט קסטנר בבית המשפט המחוזי

היועץ המשפטי לממשלה נגד מלכיאל גרינוולד
בפני נשיא בית המשפט ד"ר בנימין הלוי

בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק פלילי 124/53

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קסטנר ישראל