קהל חסידים

סיפורים נוראים נפלאות מהבעש"ט ותלמידיו
יועץ חיים קדיש ראקוץ
ווארשא תרכ"ו

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בעל שם טוב; בעש"ט