עליות אליהו

תולדות האדם הגודל בענקים הגאון מווילנא
יהושע העשיל מווילנא
ווילנא תרט"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך הגאון מוילנה