עירין קדישין

ליקוטים יקרים על התורה
ישראל מרוזין
ווארשא תרמ"ה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ישראל מרוז'ין


תוכן הספר

שער

בראשית
פרשת נח, וירא, וישלח, וישב, מקץ

שמות
שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, תישא, פורים

ויקרא
ויקרא, קדושים, בחוקותי

במדבר
במדבר, שבועות, בהעלותך, שלח, קרח, מטות, שבת חזון, בין המצרים

דברים
ראה, כי תצא, תבוא, ניצבים, האזינו, וזאת הברכה

ליקוטים
ליקוטים
ליקוטים יקרים: בראשית, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, וישלח, וישב, חנוכה, פנחס, תבוא, סליחות, ראש השנה, ערב יום כיפור, ליל שמחת תורה, ג' חשון

עירין קדישין תניינא
בראשית, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, מקץ, ויגש, שמות, וארא, בשלח, תרומה, ויקרא,, צו, במדבר, נשוא, מסעי, ואתחנן, עקב כי תצא, תבוא
ליקוטים

עירין קדישיןתליתא
פרושי, םספורים קודש ורזין סאורייתא


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך  חסידות