פאר לישרים


ישראל פרידמן
ירושלים תקפ"א

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ישראל מרוז'ין


תוכן הספר

שער והקדמה


חלק א
חלק ב

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חסידות