צבי לצדיק

צבי הירש מזידיטשוב
מתתיהו יחזקאל גוטמאן
וינה תרצ"א

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב