יהדות ליטא בתקופת השואה

אסופת מאמרים
דב לוין

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ליטא – גירוש יהודים לבריה"מ וכן בערך ליטא בשואה


תוכן הספר

אל הדיוויזיה הליטאית / עדות-זכריה כ"ץ
מסע התלאות של אברך מליטא למוסקבה ברגל, תחת כיבוש ואש, וקורותיו כחייל (1941-1942)מתוך: דפים לחקר תקופת השואה מאסף טו (תשנ"ט 1998

ליטא היהודית - ארץ ישראל דגלותא - עלייתם לישראל והתערותם בה
מתוך: עדות - עדות לישראל גלות,עליות, קליטה, תרומה ומיזוג, תשס"א 2001

'אחדות' בצל פילוג, הרשימה הכלכלית-דתית היהודית במערכת הבחירות לסיים השלישי בליטא הדמוקראטית (1926)
תדפיס מתוך: מיכאל, מאסף לתולדות היהודים בתפוצות, המכון לחקר התפוצות אוניברסיטת תל אביב תש"מ 1980

מושבה של דייגים יהודים ליד הקוטב
מתוך: "עתמול", לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל כרך ז, תשרי תשמא 1981

מחתרת שומר הצעיר בליטא הסובייטית על סף השואה
ילקוט מורשת, תיעודוחקר השואה גליון ע"ב אפריל

ארגון ברית ציון מאבק יחודי בקהילה יהודית במלחמת העולם השנייה (א, ב)
מתוך: נתיב, גליון 3 מאי-יוני 2007 סיון תשס"ז (עמ' 10-16)(א)
נתיב, גליון 117-118 אוגוסט 2007 (ב)

הישוב היהודי באסטוניה - גדם של קהילה זעירה וייחודית
שרשרת הדורות, כרך כ' מס' 3

הכחשת השואה, דיסאינפורמציה וצורות חדשות של אנטישמיות בארצות הבלטיות (1945-1995)
מתוך: נתיב, מס' 3, מאי 2006 (אייר תשס"ו)

הווי יהודי מהשטעטל, במציאות של הצבא האדום במלחמת העולם השנייה
מתוך: שרשרת הדורות, כרך כ"א מס' 3 אוגוסט 2007

המערך הרפואי של יהודי הארצות הבלטיות בשואה, 1941-1945
מתוך: דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, ירושלים תשס"א

עם רובה ביד וארץ ישראל בלב
ילקוט מורשת, תיעוד וחקר השואה גליון ע"ט ניסן תשס"ה אפריל 2005

הרוצחים בנקיון כפיהם - ניסיונות לטיהור הליטאים מאשמת רצח היהודים
ידיעות יד ושם 15/16 ניסן תשי"ח אפריל 1958

העם הליטאי והיהודים בשואה
מתוך: דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, כרך ב' ירושלים 1972

בעיות השאלון לחקר השואה / צבי בראון ודב לוין
מתוך: יד ושם, קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה ג, מוסד ביאליק ו"יד ושם", ירושלים תשי"ט

יחידות יהודיות בצבא האדום
מתוך: האומה 19, ינואר 1967 (עמ' 414-422)

יהודים בדיביזיה הליטאית ה-16 ב"צבא האדום במלחה"ע ה-2
חיילים יהודים בצבאות אירופה, הוצאת מערכות 1968

עובדות ובעיות בחקר לחימת יהודי ברית המועצות במלחמת העולם השנייה
מתוך: העמידה היהודית בתקופת השואה, יד ושם ירושלים תש"ל 1971

הנהגת הגיטו והמחתרת - טיב היחסים
בתפוצות הגולה - רבעון; בהוצאת המחלקה לארגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, קיץ תשל"ה 1975, שנה יז, חוברת 73/74

ברית המועצות והצלת היהודים , בעיות ועובדות
מתוך: נסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה, ירושלים תשל"ו 1976

שיטות הלחימה של הגסטאפו נגד המחתרת בגטו ריגה לאור תעודות גרמניות
מתוך: דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהודת, כרך ב', 1976

יהודים אסטוניים בברית המועצות (1941-1945) מחקר ע"פ עדות ניצולים
מתווך: יד ושם, קובץ מחקרים 0יא)

ייווא בין הפטיש והמגל, קורות המכון המדעי היהודי בוילנה תחת השלטון הסובייטי
מתוך: האנטישמיות כתב עת של האוניברסיטה העברית בירושלים כרך 22 אביב תשל"ו 1976

השתתפות יהודים במלחמות העצמאות של אסטוניה ולאטביה
העבר, לדבריהיהודים והיהדות ברוסיה, ספר כ"ה תשרי תשל"ז תל אביבי (עמ' 141-154

יהודי אסטוניה בשנה הראשונה למשטר הסובייטי (1940-1941)
מתוך: בחינות, עיון ומחקר בבעיות יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה, 7, ירושלים - תל אביבי תשל"ז

ספרים מטעם; ספרי לימוד וקריאה ביידיש בליטא הסובייטית (1940-1941)
מתוך: יד לקורה, כרך ט"ז, חוברת ב-ג, ניסן תשל"ז

יהודי ליטא בצל הפורענות
ילקוט מורשת כ"א 1978

אתנחתא קצרה של תקוות , סופרי יידיש בליטא הסובייטית 1940-1941
מתוך: קרית ספר, כרך נ"ג, ירושלים תשל"ח 1978

יהודי ליטא ומלחמתם בגרמניה הנאצית
האוניברסיטה, כת עת של האוניברסיטה העברית, כרך 16 חוברת ב', סיוון תשל"א, יוני 1971

הצלת יהודים בשואה בידי הסובייטים במלחמת העולם השנייה מקרה אסטוניה
מתוך: השואה היסטוריה וזיכרון , קובץ מאמרים שי לישראל גוטמן, ירושלים תשס"ב

יהודי בסראביה בשלטון הסובייטי בימי מלחמת העולם השניה 1940-1945
מתוך: שבות 4 הוצאת המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב, 1976 (100-118)

מערכות החינוך היהודי בליטא הסובייטית: 1940-1941
מתוך: שבות, 6 המכון לחקר התפוצות,אוניברסיטת תל אביב, תשל"ט 1978

1939-1941: תקופת ביניים והשלכותל על השואה
מתוך: פרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, כרך ג', מס' 6 (31), תל אביב, תשרי תשל"ח (ספטמבר 1977)

המוטיב הסובייטי קומוניסטי והשלכותיו על נושא השואה בהיסטוריוגאפיה של הגולה הבאלטית
מתוך: השואה בהיסטוריוגראפיה, יד ושם, ירושלים , תשמ"ז 1987

בריחה מתמשכת של שרידים, יציאת יהודים מן הארצות הבלטיות בשלהי מלחמת העולם ה-2 ולאחריה 1944-1946
תדפיס מתוך הקובץ: יהדות מזרח אירופה בין שואה לתקומה, אוניברסיטת בן גוריון, קרית שדה בוקר, תשמ"ז 1987

פעולה ציונית מחתרתית במזרח אירופה תחת השלטון הסובייטי
מתוך: תנועות הנוער הציוניות בשואה, אוניברסיטת חיפה, בית לוחמי הגיטאות, 1989

עתונות יהודית אדומה, לקורותיהם של שני עתונים יהודיים בשטחים שסופחו לברית המועצות ב 1939-1940
מתוך: קשר מס' 6 אוניברסיטת תל אביב, נובמבר 1989

השומר הצעיר בליטא: מאיגרא רמא לבירא עמיקתא
מתוך: יהדות זמננו, כרך 4, ירושלים, תשמ"ח 1988

חמש פגישות עם אבא קובנר
מתוך: אבא קובנר: משלו ועליו, ילקוט מורשת , 1988

קורותיה וגורלה של הספרייה ע"ש אברהם מאפו בקובנה
מתוך: יד לקורא, כתב עת לספרנות, כרך חכ, חוברת ג-ד כסלו תשנ"ה נובמבר 1994

עלייה ו': בריחת חיילים יהודים מ"צבא אנדרס" בארץ ישראל, 1942-1943
מתווך: יהדות זמננו, כרך 9, אוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשנ"ה

האנטישמיות נמשכת בליטא העצמאית, מחקר בעקבות העתונות
מתוך: משואה, כד, 1997

ביום האחרון של המלחמה - על אדמת קורלאנדיה המובסת 9במאי 1945
מתוך: קול נכי המלחמה 162, ספטמבר 1998 עמ' 18-20

המשטרה היהודית בגטו קובנה בעיני עצמה
מתוך: יד ושם- קובץ מחקרים כרך כ"ט ירושלים תשס"א

גילויים של לחימה יהודית במלחמת העולם השניה
מתוך: תמורות יסוד בעם היהודי בעקבות השואה, יד ושם ירולשים תשנ"ו