פסקי דין רבניים בית דין ירושלים

לדיני ממונות ובירור יוחסין
בראשות הרב אברהם דב לוין

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

עובד בחברה על מנת להתחלק ברווחים ופרש
הסכים לבוררות וחזר בו
אונאה בשכירות חדר בבית מלון
טענת טעות במקח של שלחן בגלל אי התאמה בין רגלי השולחן לרגלי הכיסאות
ביטול מקח של מכונית
חזקת חלונות כאשר אטם אותם
לווה ששלח את הגמ"ח לגבות חובו מדין שעבוד דרבי נתן
לווה מגמ"ח ונתן צ'ק לגבייה, הגמ"ח הודה שנפרע, והלווה הודה שהצ'ק לא נפרע
שליח שלווה והלווה טוען שלא שלחו
ערב בטעות
פרסם תמונות של אדם מפורסם לקידום מכירות של שטריימלך
ערב על מקצת החוב ופרע הלוה חצי מהחוב וטוען הערב שחלקו כבר נפרע ע"י הלווה והמלווה טוען שחלקו של הערב טרם נפרע
אשה המסרבת לפנות את המדור ששכר לה בעלה לאחר תום תקופת השכירות
הרחקת בנייה בין בניינים
שכר נהג הסעות וחזר בו
בורר שנטל לעצמו סמכות חלוקת חובות והתברר שהוא עצמו אחד מבעלי החוב
אשה שתבעה גם בשם בעלה וחתמה על שטר בוררות, והבעל טוען שאינו חייב לקבל את הבוררות כי לא חתם
פנסיה תקציבית וקצבת שארים שמקבלת האלמנה, האם שייכים ליורשי הבעל
חוב שכר דירה ונזקים
תוספת בניה המפריעה לשכן
שכירות סתם אחרי שכירות מפורשת
קנה דירה לעצמו בשביל חברו שדר בה בשכירות ורוצה לחזור בו
רב שמתיר איסורים לפוסלו מרבנותו
טענת מקח טעות על ספות ישיבה שנקרע בהן העור הסינטטי לאחר יותר משנה מקנייתן
ישיבה ששכרה דירות מהקדש וחייבת שכ"ד
מחיצה בין שתי גינות סמוכות
ערבות שאינה קצובה ע"י מנהל שכיר
ערב על ערב מי התובע ממנו, המלווה או הערב הראשון
שכ"ט עו"ד כשהקונה חזר בו לפני ביצוע העיסקה
מפיץ ספרים בקומיסיון שחזר בו
פנו לערכאות כדי לבטל צו בי"ד
שכרו אירוח במלון לפסח באוירה יהודית קדושה וקבלו אוירה מעורבת בחילוניות ופריצות
בית אבות שגבה כספים מיותרים מהמאושפזים ואחריות המנהל לכך
פיצוי פיטורין למלמד בחדר פרטי
כסף שהושלש אצל נאמן עבור קניית דירה
מקום הדיון כשאין בי"ד במקומו של הנתבע
הלנת שכר מדריכות פנימיה
בוררות שבין ר' א', צד א' לבין הרב נ', צד ב'
מתווך שהציע עיסקה והצדדים לא השתוו ולבסוף נודע למתווך שהצדדים גמרו את העיסקה ביניהם
תשלום עבור נזק דבר משומש ועבור מניעת עבודה
מקח טעות בדירה שקנה על דעת להרחיבה והשכן אינו מרשה
מקח טעות בדירה שנקנתה כדי לבנות עליה ויש חשש שהיסודות מעורערים ואי אפשר לבנות
האם מזדקקין לתביעת אינשי דלא מעלי
הפעלת אולם שמחות
הפסדים בעיסקאות נפט
סכסוך שכנים בענין תוספת בניה
ביטל מקח של דירה שהתברר לו שהשכנים מסרבים להרשות בניה על הגג
שלח פדיון לרבי, והשליח חילק הכסף לצדקה
סייעת בחינוך מיוחד הטוענת שעבדה כמורה
עיכוב במסירת הדירה לקונה בגלל חוב שהמוכר לא שילם
טענת "עוקץ" בעסקת קרקעות ברומניה
פיטורי עובדת בהריון בגלל שאיחרה לעבודה
קנה דירה עם הקרקע שתחתיה טרם בנייתה ולא שילם מלא הכסף
זכות מעביד ביצירת העובד ו"תקופת צינון" לאחר עזיבת העובד
מקום הדיון כשהתביעה היא על בעלות על ביכנ"ס מרכזי בעיר
התחייבות מדין ערב שנתלתה בתנאי
הפעלת חנות כמו שוק בבניין מגורים
תביעת חוב שכר עבודה בישיבה מחברי העמותה
רופא שעבד במסגרת של עמותת חסד שעזב באמצע הטיפול הרפואי
קונה דירה שלא עמד בתנאי התשלום
הפחתת שכר לר"מ בישיבה
נושה שקנה את הדירה הממושכנת
ערב שטוען שחתימתו בשטר חוב זוייפה
ערב הטוען שהמלוה פשע באיבוד המישכון שהיה בידו
קבל כסף בעיסקא וטוען שהפסיד
שילם כסף וכתבו חוזה על מקרקעין וכתוב בחוזה שיש עוד לכתוב הערת אזהרה
נהג בחברה שעשה תאונה
מעביד שסרב להעלות שכר לעובד ואמר לו "אוכל למצוא מישהו אחר במקומך"
הרחקת מזגן מקיר חברו
תביעת חוב לועד בית על דלק להסקה ותביעה על נזילת מים מדירת הנתבע
עיכוב בהעברת משכנתא הגורם נזק לתובע
חוב ארנונה בדירה שכורה
התחייב בתקיעת כף לתת כסף לבניית ביהכנ"ס
בקשת עיקול על סמך שטר אודיתא
החזר סיבסוד דירה לזכאים
שוכר דירה שאינו משלם את תשלומיו
מנהל עמותה שנתן זכות בנכסי העמותה לאחר, והוחלף
ביוב שנסתם בדירה שכורה
חיוב החזר סיבסוד דירה לזכאי משרד השיכון
סמכותה של אגודת סטודנטים לתקן תקנון
החלפת עבודה ומקום עבודה ליולדת
טוען "לא יתכן שחתמתי ערבות"
טוען שחתם על הערבות לפני שנכתב הסכום
ערב שחזר בו לפני ההלואה
ערב שטוען שחתם באונס מפני שהלווה שהיה מעבידו בקש ממנו לחתום
חתמו על שטרי חוב של הגמ"ח לאחר שהוטעו
זייפו שם הלווה בשטר
מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר
בירור כהונה
נכד של עגונה מגיטו קובנה שנישאה ללא פס"ד של היתר
נולד לאשה שהיתה נשואה ליהודי והתגרשה אזרחית
נולד לאשה שקבלה גט בבוכרה לפני שקבלה גט שני מהארץ
ז"נ לנכרית שנישאה לישראל ונתגיירה תחתיו
חזקת יהדות של אחות הסבתא אם מועילה לאחותה ולצאצאיה
נאמנות אם לפסול בנה בממזרות
ביטול בוררות באמצע הדיון
קבלן שחזר בו מסיבות משפחתיות
זכות תיחת דלת של חנות
חוזה למתן רשות לשימוש במקרקעין
התנגדות לפתיחת חיידר בבנין מגורים
ר"מ שעבר ישיבה כמה ימים לפני אלול
חוב לועד בית ממי שיש לו דירה גדולה
מקום הדיון כשנתבע מבקש לדון בעיר שאינה של אחד מהם
קנס לשוכר שלא יצא מהמושכר בתום שכירות כשבעה"ב אישר לו להשאר עם חוזה חדש
שותפים שלכל אחד מהם שטח פעולה נפרד
שוכרבדמי מפתח שהשתמש בדירה שלא למגורים
עובדת בעמותה שהתפטרה לאחר שלא קבלה שכר כמה חדשים
תובע אחרחיות ממוכר על גניבת רכב
זכרון דברים ומקצת כסף בקניית דירה
שכר דירה שעזב בתוך תקופת השכירות
טוען שהפגיש בין המוכר לקונה ותובע תיווך
תובע החזר הלוואה מחבירו והלווה טוען שלא קיבל הכסף
משכיר שהתחייב לארגן חשבוניות לשוכר
לקח ספרים של אחר שהיו אצל מפיץ בגלל חוב שחייב לו המפיץ
צ'קים בטובה שהועברו לצורך הלוואות נשך
מינוי אפוטרופוס וחלוקת ירושה
נכרתי שהיתה נשואה לישראל והתגיירה לעניין הבחנה ודם חימוד
תרומת ביצית או שחלה לעניין יוחסין
ספק כהן וספק גר