הנוטריקון, הסמנים והכנוים

אוסף ראשי תיבות, סימנים ושמות מחברים לפי סדר א"ב
מאיר היילפרין
הוצאת ספרים "דרום", ירושלים תר"צ * * * עיין גם בספר "ראשי תבות" מאת שטערן

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ראשי תבות
עיין גם בספר ראשי תיבות