מדריך שמיטה לגן הנוי


אגרונום מרדכי שומרון
מכון התורה והארץ, כפר דרום, אדר תש"ס

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שמיטה


תוכן הספר

שער תוכן והקדמה
א. יסודות ההלכה ב. הכנת גן הנוי
גן הנוי הציבורי והמקצועי
גינת הנוי הפרטית
א. עצים ושיחים

ב. דשא
ג. ורדים
ד. עציצים

נספחים
1. הנחיות השקייה
2. בדיקת קרקע ודישון


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: שמיטה