חג הסוכות במחשבת חז"ל

ניתוח של מוטיבים בהלכות חג הסוכות בספרות התלמודית
יעקב נגן (גנק)
חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", כסלו תשס"ד דצמבר 2003

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות