מעיינות י' - שבת

מעינות - מאסף לענייני חינוך והוראה
בעריכת חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ותרבות תורנית בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשל"ד

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער תוכן ודבר העורך


יהודה מוריאל / השבת בבריאה
יהודה קופרמן / שבת של מרה "שם שם לו חוק ומשפט..."
חיים חמיאל / זכור ושמור
יונת בן גרשון / השבת במחשבת היהדות
יוסף היינימן / השבת בבית הכנסת
שלמה טל / יקום פורקן


יעקב רוטשילד / תפילות שבע של יום השבת
אליעזר אלינר / הברכות האמצעיות של תפילת שבת
יעקב א. אפרתי / זמירות לשבת
עדין שטינזלץ / על עבודה ומנוחה בשבת
שמואל שפרבר / דיבור של שבת
ישראל רוזן / השבת והטכנולוגיה
משה מונק / ערכי שבת כיסוד בחינוך הדתי
יוסף גלנץ / ערכים פסיכו-פירגוניים בלימוד פרשת השבוע בגולה
מנחם בקר / דרכים בהוראת משניות מסכת שבת
גבריאלחיים כהן / הוראת מדרשי אגדה על שבת
דוד אוקס / מצות הדלקת נר שבת
משה ארנד / הוראת הלכות שבת בבית הספר
רפאל בנימין פוזן / שבת בחוץ לארץ
זהבה מלכיאל / משימות ופעילויות בנושא שבת
שמחה פישר / הוראת הנשוא "שבת" בבתי ספר בתפוצות
משאל מעיינות להבהרת דרכי חינוך של הדור הצעיר לשמירת שבת
שושנה קונוטופסקי / עבודות נוי לשבת
יעקב אורבך / בסוד שבת ו"שבע"
מיכאל ריגלר / ביבליוגפיה נבחרת ודרכי הוראה והדרכה בנושא שבת
צבי טלמון / צלילי שבת

הספר מוזכר באנציקלופדיה דעת גם בערך/ים: סחיטת לימון בשבת

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: שבת