פרקי הדרכה בתנ"ך

למורים לתלמידי בתי המדרש למורים
ד"ר יוסף שכטר
ירושלים - תל אביב תש"ך

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

תוכן ומבוא

הכנת הנפש
הכנת הנפש להוראת התנ"ך
ערכי יסודעם קריאה בספר התנ"ך
תורה
נביאים
כתובים

נספחים
נספחים