הקהילות היהודיות באלג'יריה בין השנים 1300-1830

חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"
מנחם וינשטין
המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן, תשרי תשל"ה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות