חוג הראי"ה ועריכת כתביו של הרב קוק

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
מאיר מוניץ
המחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קוק הרב אברהם יצחק הכהן