ספר המצוות הקצר


ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן זללה"ה
תשכ"ח

התקין לדפוס והוסיף נספח למצוות התלויות בארץ יהודה איזנברג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות