הסיפור החסידי

עיצובו הפואטי והערכי - עיון בדרכי הוראתו
דינה לוין
החוג לספרות מכללה ירושלים תשס"ח-תשס"ט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

חלק א


חלק ב'

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ספרות  חסידות