יהדות הונגריה בשואה


עורך: גדעון רפאל בן מכאל
הוצאת המכון ללימודי השואה, חיפה, אדר תש"ע מרץ 2010

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך הונגריה בשואה