מעיינות ג - פסח

מאסף לעניני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, מהדורה שלישית, ירושלים תשכ"ט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך פסח


תוכן הספר

תוכן ודבר העורך

פרופ' יהודה אליצור
תקופת הפסח

חיים חמיאל
חג הפסח בתורה

הרב יששכר יעקבסון
ההסברה של הגדת ליל הסדר

הרב אריה לייבוש וורגנה
פידאגוגיה בליל הסדר

א. אלינר
דרכי המדרש בהגדה של פסח

ד"ר י. י. סלוסקי
ליל הסדר

א. מלכיאל
רעיונות יסוד בחג הפסח

ד"ר א. ארזי
שיחה בהלכות פסח

ד"ר פ. רוזנבליט
פסח - חג יצירת העם

הרב ד"ר יחזקאל אפשטיין ז"ל
רעיון החרות בהלכות פסח

הרב אלכסנדר שפרן
החרות

בנימין צביאלי
על החרות

שירת הים
מחולקת לפי פירוש הרד"צ הופמן

הרב קוק
הקדמה לשיר השירים

פרופ' נחמה לייבוביץ'
על המאמר "הקדמה לשיר השירים"
הערות מתודיות למאמרו של הרב קוק זצ"ל

ד"ר י. מוריאל
כיצד בודקים?

זהבה מלכיאל
תוכנית להוראת ענייני החודש בבית הספר

י. פרויס
אפיית מצות בכיתה