מעיינות א

מאסף לעניני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקת לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים 1963

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

תוכן עניינים והקדמת העורך

יצחק רפאל הלוי עציון
להוראת חומש עם רש"יבנימין דה פריס
הערות אחדות ללימוד החומשיוסף ולק
שעור לדוגמה בתורה

יהושע בכרך
מעשי אבות (שיעור בתורה)

נחמה לייבוביץ'
להוראת התנ"ך בכיתות הגבוהות

ד"ר אפרים א. אורבך
לבעיית הוראת התלמוד בביה"ס הדתי

דב רפל
על הוראת התפילה

ד"ר יעקב כץ
דרכו של ספר לימוד בתולדות ישראל והעמים

הרב ד"ר אלכסנדר שפרן
חינוך וחינוך עצמי (לבעיות החינוך היהודי בגולה)

הרב דב כץ
חינוך הישיבות

ד"ר יהודה מוריאל
תעודת החינוך


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך  חינוך