מעיינות ו - שבועות

מאסף לעניני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, עשור למדינת ישראל, ירושלים, תשי"ח.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר מעיינות ה'


תוכן הספר

תוכן והקדמה

ד"ר חיים חמיאל
חג השבועות בתורה

ד"ר פנחס רוזנבליט
המשמעות הרוחנית של חג השבועות

אלכסנדר מלכיאל
רעיונות יסוד בחג השבועות

ד"ר יהושע בראנד
העלייה לרגל וסדריה

אליעזר אלינר
תפילת הרגלים

אליעזר אלינר
עשרת הדיברות וקריאתם

ד"ר יהודה מוריאל
ההכנות למעמד הר סיני

ד"ר יעקב רוטשילד
עשרת הדיברות (שיעור)

הרב יששכר יעקבסון
רמיזות למעמד הר סיני במקרא

הרב ש. שפרבר
מגילת רות

מאחרי הצאן
יהושע בכרךא. א.
למה קוראים מגילת רות בעצרת?

ד"ר חיים חמיאל
ערך לימוד תורה

ד"ר יצחק רפאל הלוי עציון
הוראת החלק ההלכי שבתורה - והחינוך לאמונה

ד"ר מאיר ויס
דרכה של התורה במזמור "אשרי איש"

יוסף היינמן
לימוד התורה ויישובו של עולם

צבי מאיר רבינוביץ'
להוראת מדרשי האגדה

ד"ר א. ארזי
טעמי המצוות בחינוך הדתי

דב רפל
הוראת פרשנות המהר"ל בביה"ס התיכון

ח. צ. אנוך
תורת ישראל לעם ישראל (שיעור בכוזרי)

יוסף ולק
תיקון ליל שבועות

ליפליי
לקט חידות בחרוזים

ע. בן עזרא
חג השבועות בביה"ס היהודי

מ. ש. גשורי
פיוט "אקדמות" ונעימתו

דבורה קלירס
קישוטים לחג השבועות

א. א.
קישוטי תורה

תוי ניגונים
מאת:
א. הרצוג
אלכסנדר מלכיאל
הרב ישעיהו שפירא (האדמו"ר החלוץ)