הציונות הדתית והמדינה

קובץ מאמרים
ערכו: יוסף ואברהם תירוש
ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים תשל"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ציונות


תוכן הספר

שער ותוכן עניינים

ד"ר יעקב הרצוג
20 שנה למדינת ישראל

הרב יהודה עמיטל
למשמעותה של מלחמת יום הכיפורים

ד"ר דב רפל
אל מול פני המאורע

הרב שלמה גורן
לבעיות דת ומדינה

הרב צבי יהודה הכהן קוק
קדושת עם הקודש על אדמת הקודש (מזמור יט למדינת ישראל)

הרב אלימלך בר שאול
לדמותה הרוחנית של מדינת ישראל

הרב יחיאל יעקב ויינברג ז"ל (בעל ה"שרידי אש")
מיהו יהודי? (תשובה לראש ממשלת ישראל)

הרב שאול ישראלי
המשטר המדיני לפי התורה

ד"ר זרח ורהפטיג
מדינת ישראל כמדינה יהודיתשלמה זלמן שרגאי
דת ומדינה לפי יסודות הציונות הדתית

משה אונא
משמעותה האמיתית של בעית הדת והמדינה בישראל

הרב ד"ר שמעון פדרבוש ז"ל
התלכדות לאומית והתבדלות רעיונית (לשאלת דו-קיום במדינת ישראל)

שמחה פרידמן
הסדר היחסים בין דתיים לחילוניים

חנוך אחימן
לדמותה של היהדות הדתית במדינה

אליעזר גולדמן
דתיים וחילוניים בחברה הישראלית

הרב מאיר ברלין (בר-אילן)
חוק ומשפט במדינתנו

פרופ' מנחם אלון
המשפט העברי למשפט המדינה - כיצד?

הרב שמחה ח' מירון
השיפוט הרבני בישראל - היסוד למדינת התורה

הרב משה צבי נריה
ציון וירושלים