מעיינות ט - ימים נוראים א

כרך א
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשכ"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ראש השנה וכן בערך יום הכיפורים


תוכן הספר

תוכן ומבוא

ד"ר חיים חמיאל
ראש השנה ויום הכיפורים בתורה

ד"ר חיים חמיאל
קריאת התורה של ימי ראש השנה

יהודה קיל
הפטרה ליום א' של ראש השנה

ד"ר נחמה לייבוביץ'
הוראת הפטרת יום ב' של ראש השנה

עמוס חכם
פרשת עבודת יום הכיפורים (ויקרא פרק טז)

לאה פרנקל
"ורחמיו על כל מעשיו" (למשמעותו של ספר יונה)

אברהם זלקין
על הוראת מזמור כזיהודה קיל
"כל העמים תקעו כף" (תהילים מז)

פינחס גולדוסר
"שיר המעלות ממעמקים" (תהילים קל)

ד"ר אברהם ארזי
ראש השנה ויום הכיפורים בדברי חז"ל

ד"ר יעקב רוטשילד
"אבינו מלכנו"

חיים צבי אנוך
"עלינו לשבח" וברכות מלכויות זכרונות ושופרות

אליעזר אלינר
"סדר העבודה" ליום הכיפורים

הרב יששכר יעקבסון
רעיונות מנחים בתפילת נעילה

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חגים ומועדים