הזיקה שבין אמונות פדגוגיות של מורים לתנ"ך והאופן שבו הם תופסים את הוראת המקצוע


אבישי פרינץ
עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך בביה"ס לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות