דרשת הרב קוק זצ"ל על חשיבות הדגל העברי/הישראלי

(פרסום ראשון מטקס הכנסת דגל הגדוד העברי בבית הכנסת ה'חורבה', חנוכה, תרפ"ו)
הרב ארי יצחק שבט
איחוד שני מאמרים: המעין מט, ג (ניסן, תשס"ט), עמ' 68-55 , עם: "השלמות ותיקונים לדרשת הרב קוק זצ"ל על הדגל ע"פ כתה"י המקורי" המעין נ, ב (טבת, תש"ע), עמ' 98-96

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קוק הרב אברהם יצחק הכהן