זר לגבורות

קובץ מחקרים במקרא, בידיעת הארץ, בלשון ובספרות תלמודית, מוגש לר' זלמן שזר, נשיא המדינה, ביום הולדתו הפ"ג, לאיו"ש
עורך: ב"צ לוריא
הוצאת קרית ספר בע"מ, ירושלים, תשל"ג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער ותוכןלדמותו של זלמן שז"ר
דברי ברכה
דוד בן גוריון

ימי הנעורים עם ז. רובשוב
גרשם שלום

על מידת ההזדהות
נתן רוטנשטרייך


חקר מקראות
"מקדם" - תיבה שפשטה כדרשה
יהודה אליצור

כיבוש העי באבחנה הסטורית צבאית
מרדכי גיחון

שופט ומלך והנהגת משה
שמואל אברמסקי

חנני הרואה והמאורעות ביהודה בימי אסא ויהושפט
ישראל בן שם

עפולי זהב ועכברי זהב
עתניאל מרגלית

תדמור
ב"צ לוריא

ארגֹב ואריה
שמואל ייבין

ישעיה ו'
מתתיהו צבת

ברוך בן נריה הסופר
חמ"י גבריהו

ירמיהו והמטמורפוזה הרוחנית של ישראל
מ. ויינפלד

דממת יחזקאל בראשית נבואתו
יהודה קומלוש

שבעה מזמורי אידיליה בספר תהילים
יהודה פליקס

מהות המבחן בספר איוב
מ. א. ענת

חקר קהלת במעגל הקסום
מרדכי זר כבוד

הדי עלייתה וירידתה של שושלת נבופלאסר-נבוכדנאצר במקרא
ד. ש. לוינגר

עיונים משפטיים בספר עזרא
חיים ה. כהן


ענייני לשון וסגנון
דגמי השאלה הכפולה והמשולשת במקרא והאוגריתית להסתעפויותיהם
יצחק אבישור


ארץ ישראל
ידיעות על היהודים בצפון ארץ ישראל במאה האחת עשרה ובמחצית הראשונה של המאה השתים עשרה
א. אשתור

קהילת דייר-אל-קמר ועלילת הדם השניה (במאה ה19)
יוסף ברסלבי (ברסלבסקי)

לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי (תהילם קח, ט). [הגלעד בימי המקרא]
מנשה הראל


תלמוד, מדרש, וספרות ימי הביניים
מסכת ברכות מן הגניזה
אברהם כץ

סדר תנא דבי אליהו רבא וזוטא
יהושע בראנד

יוצר של ישעיה שלמה לכבודו של צמח בר רב יצחק (מגנזי קויפמן)
אלכסנדר שייבר

הפירוש הארוך של ראב"ע לספר שמות
אשר וייזר

הרמב"ן ויחסו אל פירושו של אבן-עזרא
חיים ראובן רבינוביץ

סביב ספר "מאור עינים" לר' עזריה מן האדומים (שתי מהדורות לדפוס הראשון של"ד-של"ה)
י. מהלמן


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ארץ ישראל  תנ"ך