מעיינות ב - סוכות

מאסף לעניני חינוך והוראה
עורכים: אליעזר אלינר וחיים חמיאל
המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשרי תשי"ג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך סוכות


תוכן הספר

שער ותוכן

אליעזר אלינר
חודש תשרי וחגיו

ח. ח.
חג הסוכות במקרא

חיים חמיאל
הישיבה בסוכה

הרב ד"ר יחזקאל (איזידור) אפשטיין
חג הסוכות מבחינה לאומית ואוניברסאלית

אלכסנדר מלכיאל
רעיונות יסוד בחג הסוכות

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הסוכה - מבצר הגנה
(מופיע גם במאמרי הראי"ה חלק ב')


ד"ר יהודה יעקב סלוטקי
דינים ומנהגים

הרב מאיר בר-אילן
שמחת בית השואבה בוולוז'ין

הרב זאב גולד
שמחת בית השואבה - חג נצחון תורה שבעל-פה

ח. בן אפריים
דין וכפרה בחג

אליעזר אלינר
"הושענות"

ח. ח.
הושענא רבה

ד"ר יהודה י. סלוצקי
וביום השביעי

ד"ר ש. ז. כהנא
זכר למעמד הקהל

ח. א. זוטא
הקהל בירושלים

חיים מ. י. גבריהו
שירי המעלות

חיים חמיאל
הפרשנות לקהלת

ד"ר ברוך אופיר
תפילת הגשם

פרופ' נחמה לייבוביץ'
גליונות לעיון בפרשת השבוע, פרשת וזאת הברכה, שנה ראשונה: תש"ב

יששכר יעקבסון
"שמחה של מצוה" במקרא

בנימין צביאלי
על השמחה

יעקב פרויס
חג הסוכות תעשה לך (קישוטים לסוכה)

מאיר חובב
ימי החג בעמדות צה"ל (בימי מלחמת השחרור)

אלכסנדר מלכיאל
סוכתו של בעל בטחון

ד"ר שזך
מסיפורי השואה

אריה אביב"י
הזכרת נשמות ושמחת תורה

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חגים ומועדים