חינוך האדם וייעודו

כינוס שנתי למחשבת היהדות

משרד החינוך והתרבות / המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים, תשכ"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

תוכן ומבוא

חלק א - מחשבת החינוך ביהדות
האידיאל החינוכי והדרך להגשמתו בתפיסת היהדות
האידיאל החינוכי בתפיסת היהדות
פרופ' אפריים א. אורבך

אינדיבידואליזם ואוניפורמיזם בחינוך
יוסף גולדשמידט

החינוך לאמונה
שאול לוסטיג

דרכנו בחינוך לאמונה
צוריאל אדמנית

השכלה גבוהה בעלת צביון דתי, האמנם?
פרופ' יהודה אליצורהחינוך בספרות המקורות וההגות
על משנתם החינוכית של חז"ל
ד"ר משה בר

הרב ד"ר י. צ. הלוי דינר כהוגה דעות בחינוך היהודי - השכלה רבנית
פרופ' בנימין דה-פריס (זצ"ל)

מחשבת החינוך במשנת האחדות הכוללת של מרן הראי"ה קוק זצ"ל
ד"ר חיים ליפשיץ"הישיבה" - יסודות עיוניים
ה"ישיבה" של ימי הביניים
ד"ר מרדכי ברויאר

עולמם הרוחני ומשנתם החינוכי של מייסדי הישיבה הליטאית
י. בן ששון

השרשים הפסיכולוגיים והמשמעות החינוכית של תנועת המוסר על פי כתביו של ר' ישראל מסאלאנט
פרופ' צ. קורצוויל


חלק ב - אדם וייעודו בתפיסת היהדות
יחיד וחברה בתפיסת היהדות - סימפוזיון
אליעזר גולדמן
פרופ' ישעיהו לייבוביץ'


אדם וייעודו במקרא ואצל חז"ל
דוד בן ישי בחיר האדם
פרופ' יהודה אליצור

אדם וייעודו בנבואה
עמוס חכם

אדם וייעודו בהלכה
ד"ר זאב פלק

מהות האדם ובריאתו במחלוקת בית הלל ובית שמאי
ד"ר ביאליק לרנר

יחס האדם לבוראו בסידור התפילה
אליעזר אלינר

היסוד התיאולוגי והמיסטי של תפיסת ייעוד האדם בקבלה
ד"ר אפרים גוטליב

אורח חייו של האדם השלם לשיטת ר' סעדיה גאון
דב רפל

האדם העליון הדתי לפי רבינו בחיי והרמב"ם
הרב ש"ב אורבךהאדם וייעודו בזרמים הרוחניים בדורות האחרונים
חובת האדם בעולמו לפי מחשבת החסידות
הרב יצחק ידידיה פרנקל

אדם וייעודו בתפיסתם של בעלי המוסר
הרב דב כץ

אדם וייעודו על פי ההשקפה "תורה עם דרך ארץ"
אליעזר שטרן

אדם וייעודו בשיטת החזון איש, לתפיסתם של בעלי ההלכה בדורנו
הרב בנימין אפרתי