בבעיות החליבה בשבת בהתישבות הדתית בארץ ישראל


הרב חיים י' פלס
תדפיס מתוך: ברקאי, בעריכת הרב שאול ישראלי, סתיו תשמ"ה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות