פרשת העלייה לביריה

י"א-י"ד אדר ב' תש"ו (14-17 למרס 1946)
חיים י. פלס
עבודת גמר לתואר מ. א., בהדרכתו של פרופ' ש. אטינגר. האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל, ירושלים, תשל"א-ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

חלק א'
תוכן עניינים
הקדמה
חלק א - הרקע הכללי והגורמים הישירים לעלייה לביריה

חלק ב'
חלק ב - העלייה לביריה - שלביה השונים ומשמעותה