לידתה של מחתרת

האצ"ל בשנות השלושים
יהודה לפידות


ספר זה מתאר את תולדות האצ"ל מיום היווסדו באפריל 1931 ועד הכרזת המרד בשלטון המנדט הבריטי בפברואר 1944.
בשנות השלושים הופנה עיקר המאמץ הצבאי של האצ"ל לחזית הערבית. הארגון התנגד למדיניות ההבלגה שהוכרזה על-ידי המוסדות הלאומיים וגרס שכדי לנצח במערכה, יש להגיב ולא להשאיר את היוזמה בידי האויב.
פרק מיוחד בספר מוקדש לעלייה הבלתי לגאלית, שהתנהלה בשנות השלושים בעיקר על-ידי התנועה הרביזיוניסטי. יש לזכור כל עד סוף 1938 התנגדה הסוכנות היהודית לעלייה הבלתי לגאלית.
בספר זה ישנו גם תיאור הפילוג באצ"ל, שהביא לייסוד לח"י בהנהגתו של אברהם שטרן ("יאיר").

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות