היסטוריה צבאית של ארץ ישראל בימי המקרא


ערך: יעקב ליוור
צבא הגנה לישראל, הוצאת "מערכות", הדפסה שניה, טבת תשכ"ה, דצמבר 1964

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ארץ ישראל – היסטוריה מקוצרת


תוכן הספר

הקדמה, תוכן עניינים, רשימת הציורים והמפות, רשימת הלוחות

המלחמות בארץ כנען קודם הכיבוש הישראלי
גיאוגרפיה ואסטרטגיה בתולדות ארץ-ישראל
ש. ייבין

מלחמות ישראל עם ארם
ב. מזר

מלחמותיו של מישע מלך מואב עם ישראל
י. ליוור

מלחמת ישראל ואשור
א. מלמט

מסעות המלחמה האשוריים לפלשת
ח. תדמור

מסע סנחריב לארץ-יהודה
ב. מזר

מלחמותיה האחרונות של ממלכת יהודה
א. מלמט


צבא, נשק וביצורים
הלחימה בארץ-ישראל ושכנותיה באלף השני לפסה"נ
י. ידין

לוח-מזון צבאי בפפירוס אנסטאסי א' ובמקרא
צבא-המילואים אשר לדוד ולשלמה
י. ידין

הביצורים בארץ-ישראל בימי קדם
אפרת ושמואל ייבין

ביצורי השער והלחימה על השער בתקופת המלוכה
א. שטרן

מערכת הביצורים של יהודה
מ. גיחון

המצודות הישראליות בנגב
י. אהרוני


אחרית דבר
בחינות בהיסטוריה הצבאית של תקופת המקרא
א. גלילי

מפתחות ושער באנגלית

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ארץ ישראל  תנ"ך