קדושת ארץ ישראל, ירושלים והמקדש


הרב איסר יהודה אונטרמן
תדפיס מ"תורה שבעל-פה", הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות