הרמב"ם ומשמעותו בימינו


הרב ד"ר ישראל [סיר עמנואל] יעקובוביץ'
תדפיס מתוך חוברת "גשר" 2/113 - חורף תשמ"ו, שנת שלושים ואחת

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משה בן מימון