באר שבע

סקירות גאוגרפיות של אזורים בארץ ישראל
צבי עופר
מפירסומי מטכ"ל, משרד הביטחון

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר בקעת גניסר