באורך נראה אור

מבחר מאמרים מתוך: ''באורך נראה אור'' - מאמרים לזכר סגן דני כהן הי"ד
עורכים: ד"ר ישראל רוזנסון והרב עזריה אריאל
ירושלים תשס"ד

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


שער א' - קורות מלחמת החשמונאים
גזרות הדת שלפני מרד חשמונאי
זאב ח. ארליך


מלחמות יהודה המקבי - 'חנוכיית הקרבות'
זאב ח. ארליך

'שו"ת בית חשמונאי' - פסקי הלכה מתקופת החשמונאים
הרב עזריה אריאל


שער ב' - הלכות מנורה ומקדש
אשה בנר חנוכה
הרב יעקב אריאל

קני מנורת המקדש - ישרים או מעוגלים?
הרב ישראל אריאל

נרות המקדש ונרות חנוכה
הרב רא"ם הכהן

קטן בנר חנוכה
הרב אהרון ליכטנשטיין

נר חנוכה לחייל ולמטייל
הרב יוסף צבי רימון

נר איש וביתו
הרב אריה שטרן


שער ג' - חנוכה בתנ"ך
'ובהכשלם יעזרו עזר מעט' - חזון דניאל ובית חשמונאי
הרב יגאל אריאל

יום ייסוד היכל ה' על פי נבואות חגי וזכריה
הרב יואל בן-נון