Besieged Jerusalem 1948

Memories of an Irgun Fighter
Yehuda Lapidot

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אצ"ל: פיצוץ הדואר בירושלים
עיין גם בספר פרקים בתולדות האצ"ל