פגמים בחוזה

מראית עין, טעות, כפיה ועושק
הרב ציון אילוז
ספריית המשפט העברי, תשע"ב

חוק לישראל
עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל
בעריכת נחום רקובר

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר נאמנות בנכסים וכן בספר שליחות