אם הבנים שמחה

חשבון נפש בעקבות השואה בבודפשט 1943
הרב ישכר טייכטל

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך הונגריה בשואה
עיין גם בספר תיקון עולם