פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים שנתקבלו בתאריך 6/2016

לדיני ממונות וברור יוחסין
בראשות הרב אברהם דב לוין

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

גיורת לחומרא לכהונ ה
צו עיקול על בית המנוח בגלל חוב הוצאות ההספדים בלוויה
מתנה ללא תמורה מילדים לאביהם
תביעת זכויות שכר של מזכירה רפואית
ביוב שנמצא בחצר של אחד השותפין שניזוק
גט שהוצא בכפיה מהבעל על סמך בית הדין להערעורים בראשות הרב הראשי ולאחר שמסר מודעא בפני עדים
תביעת חובל באדם בזמן הזה
שכירות סתם אחרי שכירות מפורשת
תביעה משותף בחצר על שימוש פרטי בחצר, במים וחשמל המשותפים ותביעה נגדית על שכר עבודה שלא שולם
תובע את גיסו וגיסתו שמסייעין לאחותם - אשתו לעגן אותו ובקשה ליתן עליהם צו איסור יציאה מן הארץ
אשה שהחליפה את שמה כמה פעמים, כתיבת שמה בגט
עיסקת מקרקעין בחצר בית שנחכר ממינהל מקרקעי ישראל
הסכם לחלוקת תמיכה ממשלתית בצהרונים בין פותח הצהרונים לבין מפעיל העמותה
יורד לשדה חבירו בשכונתו להשביח לעצמו
שכרו של ר"מ בישיבה
מזיק את נפש חבירו, כשרותו לעדות
מכירת מכונית לאחר 36 חודשי שכירות

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משפט עברי