MAIMONIDES AS CODIFIER OF JEWISH LAW


Edited By: NAHUM RAKOVER
The Library of Jewish Law, 1985

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר A GUIDE TO THE SOURCES OF JEWISH LAW וכן בספר LAW AND THE NOAHIDES